Nezvestoba v partnerskem odnosu

2,274 Cheating Stock Illustrations, Cliparts and Royalty Free Cheating VectorsOb besedi ‘nezvestoba’ lahko pomislimo na različne vrste le-te, kot je nelojalnost organizaciji, veroizpovedi ali prepričanju, v nadaljevanju pa se bomo posvetili nezvestobi v partnerskem odnosu.

Definiranje nezvestobe v partnerskem odnosu

Če bi več ljudi povprašali po definiciji nezvestobe v partnerskem odnosu, bi bili odgovori različni. Kljub tej različnosti bi lahko izpeljali splošno definicijo, kaj je to nezvestoba in kdaj je do nje v partnerskem odnosu prišlo.

Nezvestoba predstavlja prelomljeno zaupanje med dvema osebama, ki sta se odločili za zvezo.

Nezvestobo največkrat označujemo kot kratkotrajna ali dolgotrajna razmerja z drugo osebo, ki ni naš partner. V to razmerje je varajoči lahko čustveno ali spolno vpleten. O čustveni aferi govorimo, ko oseba, ki vara, preživi veliko časa z drugo osebo, ki ni njen partner, z njo deli skrivnosti ter poišče njeno pomoč, ko je v stiski. Ta vrsta prevare se lahko pojavlja skupaj s spolno afero, ni pa nujno. Spolni stik z osebo, ki ni naš partner, predstavlja le spolni odnos in nič drugega. Gre torej za zadovoljevanje posameznikovih spolnih potreb in želja.   

Vsak par si sam oblikuje svojo definicijo nezvestobe. Morda je za nekoga varanje že misel na drugo privlačno osebo, za drugega pa spolni odnos z nekom drugim. Iz tega razloga je pomembno spoznati, kakšno prepričanje ima naš partner, in slednje spoštovati.

Tipi nezvestobe v partnerskem odnosu

Ločimo več tipov nezvestobe, njihovo razlikovanje pa nam omogoča poznavanje vzrokov nastopa nezvestobe ter lastnosti takšnega razmerja:

 • priložnostna nezvestoba. Ta tip nezvestobe najpogosteje nastopi enkrat zaradi situacijskih značilnosti, kot so pogosta potovanja, ali rizičnih vedenj, kot sta zloraba alkohola in drog,
 • izhodna nezvestoba. Partner želi končati razmerje s sedanjim partnerjem, a ne ve, kako bi to ustrezneje storil kot s prevaro,
 • romantična nezvestoba. Gre za tip nezvestobe, ki vključuje močno čustveno navezanost na drugo osebo. Takšna nezvestoba je pogosto dolgotrajna,
 • konfliktna romantična nezvestoba. Slednji tip nezvestobe nastopi, ko se izrazi želja in vedenje po varanju z več kot eno osebo naenkrat,
 • konfliktom izogibajoča se nezvestoba. Ta tip nezvestobe se razvije, ko se partnerja bojita nastopa konfliktov in se jim za vsako ceno želita izogniti, s čimer pa svojih problemov ne rešujeta,
 • intimnosti izogibajoča se nezvestoba. Partnerja ne zmoreta intimne bližine in se ji izogibata. Njun pogost čustven stik je konflikt. Gre za nasprotni tip, kot je konfliktom izogibajoča se nezvestoba, in
 • nezvestoba zaradi odvisnosti od spolnosti. Posameznik je nenehno okupiran z mislijo na spolni odnos, ki je zanj kot droga, po kateri mora poseči, četudi ne nujno s partnerjem.

Are you swiping behind my back?: how couples spy with anti-cheating apps | Relationships | The Guardian

Vzroki nezvestobe

Ločimo individualne in medosebne vzroke nezvestobe. Individualni se vežejo na značilnosti posameznika, ki je nezvest, medosebni pa na značilnosti odnosa med partnerjema. Najpogosteje v nezvestobo vodi več vzrokov, ki pa lahko pripadajo obema omenjenima skupinama vzrokov nezvestobe.

 • Individualne vzroke nezvestobe v partnerskem odnosu predstavljajo lastnosti posameznika, kot so stališča, vrednote, čustva, vpliv preteklih izkušenj ipd. K oblikovanju le-teh veliko pripomore že družba, v kateri živimo, saj si z njeno pomočjo posameznik oblikuje okvire, kaj je sprejemljivo in kaj ne. Poleg osebnostnih lastnosti, ki jih označujemo kot razmeroma stabilne tekom življenja, lahko tudi naša trenutna stanja, kot so prizadetost, osamljenost, iskanje vznemirljivosti in podobno, vodijo v nezvestobo. 
 • Medosebni vzroki nezvestobe predstavljajo značilnosti partnerske zveze, ki ne temelji (več) na zadovoljstvu enega ali obeh partnerjev. Slednje se povezuje z vse manj naklonjenosti drug do drugega, skupnega preživljanja časa, pogovorov in spolnih odnosov. Če si partnerja ne priznata nezadovoljstva v zvezi ter ne poskušata odnosa izboljšati, lahko eden ali oba partnerja hitreje podležeta privlačnosti ter pozornosti druge osebe, s katero sta največkrat v tesnejšem kontaktu.

Lahko nezvestobo preprečimo?

Izpostaviti velja, da lahko nezvestoba v partnerskem odnosu, opisana zgoraj, postane značilnost vsakogar. Stop cheating sign stock illustration. Illustration of sign - 83363473V manjši ali večji meri se spreminjamo ljudje, spreminjajo se odnosi in življenjske situacije. Čeprav morda trenutno menimo drugače, lahko varamo ali smo prevarani. Oboje pa je mogoče preprečiti.

 • V partnerski odnos vstopimo z zavedanjem svojih osebnostnih lastnosti, ki jih iskreno delimo z bodočim partnerjem,
 • imejmo jasno vizijo partnerstva, kaj v tem odnosu pričakujemo in kaj lahko ponudimo drugi osebi,
 • sprejemajmo značilnosti te osebe in bodimo kar najbolj prilagodljivi,
 • nenehni trud za odnos je temelj zvestobe. Pomembno je, da ima partner posebno mesto v našem življenju, da ni samoumeven posameznik, ampak nekdo, ki smo ga izbrali z razlogom in ga v svojem življenju želimo obdržati in
 • ko se zavedamo, da bi do nezvestobe lahko prišlo, to partnerju jasno izrazimo ter skupaj poiščimo rešitev – nadaljnji trud za odnos ali razhod.

Če vemo, da se varanju v nobeni zvezi ne bomo mogli izogniti, potem bodimo iskreni in spoštljivi do druge osebe, ki vstopa z nami v partnerski odnos. Že pred začetkom zveze, v času spoznavanja, jasno izrazimo, kakšni smo in kaj si želimo. V tem primeru bo druga oseba vedela, kaj od te zveze pričakovati, v skladu s čimer bo sprejemala svoje nadaljnje odločitve.

 

Vsebinski del članka smo prevzeli iz starejšega osnutka (iz leta 2013*) na naši spletni strani, v katerem viri niso bili navedeni.