Z ogledom in spletnega mesta www.svetovalnicakameleon.si potrjujete, da se strinjate z navedenimi pogoji uporabe in jih v celoti sprejemate.

1. Vsebine spletnega mesta
Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju. Društvo za psihološko svetovanje Kameleon se obvezuje, da bo storil vse kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

2. Izjava o omejitvi odgovornosti
E-svetovanje ni nadomestilo za klasično svetovanje v živo ali psihoterapijo. Vsebinski del svetovanja je namenjen usmerjanju oseb v stiski, splošnemu informiranju ali za napotitev uporabnikov do ustreznih služb. Vse vsebine na spletni strani so informativne narave in ne morejo nadomestiti storitev ustreznih strokovnih služb. Uporaba spletne strani ni namenjena kot nadomestilo profesionalnega zdravstvenega nasveta, diagnoze ali terapije. S tovrstnimi vprašanji se prosim obrnite na osebnega zdravnika, psihiatra, psihologa, psihoterapevta ali socialnega delavca v bližini. V primeru hude duševne stiske se posameznik lahko obrne tudi na dežurno službo oziroma pokliče na 112.

3. Zaščita avtorskih pravic
To spletno mesto je izključna last Društva za psihološko svetovanje Kameleon, zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja Društva za psihološko svetovanje Kameleon.
Če želite prepisovati, ponovno objavljati, prevajati ali kako drugače uporabljati katerokoli vsebino spletne strani, lahko uporabite možnost dovoljenja njihove ponovne uporabe, tako da nam pišete na elektronski naslov info@svetovalnicakameleon.si. Pri tem podrobneje navedite namen uporabe vsebine, ciljno skupino in druge relevantne podrobnosti.

4. Politika zasebnosti
Pri e-svetovanju preko elektronske pošte se obvezujemo, da se bo vaš elektronski naslov uporabljal izključno v namen posredovanja odgovora. Po določenem času bodo vsi podatki izbrisani iz podatkovne zbirke. Na spletni strani ali na socialnih omrežjih lahko za namene ozaveščanja objavljamo kratek povzetek vaših zapisov. Zaradi varovanja osebnih podatkov ter zagotavljanja anonimnosti in zaupnosti, zapis ne bo razkrival informacij, iz katerih bi lahko bila vaša identiteta razvidna.
Pri svetovanju se bodo statistični podatki, kot so spol, starost in tema, uporabili za analizo uporabe in izboljšanje uporabnosti spletnega mesta. Med njimi se ne zbirajo osebni podatki. Pri oblikovanju in vsebinskem delu spletne strani nam bodo informacije zgolj smernica, katere teme uporabnike še posebej zanimajo.

ANONIMNOST in e-svetovanje.

  1. E-pošta: če uporabljate mail v obliki imena in priimka ali imate zapisano ime, bo tako vaša identiteta razvidna. Zaradi varovanja osebnih podatkov je vaša identiteta znana le nam, oz. svetovalcu. Osebnih podatkov ali vsebine ne pošiljamo 3. osebam. Prejet e-mail sprejme in svetovalcem posreduje predsednica društva Selena Rozman. Za namene mentoriranja lahko e-sporočilo vidi mentor svetovalca in svetovalec. Osebni podatki so zaupni.
  2. E-svetovalnica: Vaša identiteta ni razvidna. Program shrani vašo IP številko. Pogovore shranjujemo za namene strokovnega izobraževanja. Če so v pogovoru razkriti osebni podatki in bi vaša identiteta ali identiteta koga drugega bila razvidna, podatke pred predstavitvijo primera izbrišemo. Pogovori so shranjeni do nadaljnjega.

5. Uporaba informacij izven naše spletne strani
Na tej spletni strani ne prodajamo, menjamo ali na kakršenkoli drug način prenašamo informacij tretjim osebam. To pravilo se ne nanaša na tretje osebe, ki so tu kot pomoč za vas ali kot pomoč pri delovanju spletne strani in se strinjajo, da bodo vaše informacije zaščitili. Vaše informacije lahko delimo tudi v primeru, ko to zahteva Kodeks psihološke etike. Spoštovanje človekovih pravic in med drugim zasebnost je temeljno načelo psihološke etike ter je osrednje vodilo psihološke obravnave z izjemo takšnih okoliščin, ki nedvomno pomenijo neposredno ogrožanje znanega ali neznanega posameznika in z upoštevanjem pravila, da so pravice posameznika ali skupine meja pravic drugega posameznika in skupin.

Dolžnost prijave na podlagi 2.11 člena Kodeksa psihološke etike (KPE):

Psiholog sme od obveznosti popolnega ščitenja podatkov psihološke obravnave odstopiti le v izjemnih primerih in to le, kadar v obravnavi pridobi podatek, da: je ogroženo življenje obravnavanca, je ogroženo življenje druge osebe, se izvaja nasilje in zloraba otrok, obstaja utemeljena verjetnost možnosti povzročitve večje družbene materialne škode in s tem povezane splošne nevarnosti.

Dolžnost prijave na podlagi 6. člena ZPND:

(1) Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, so dolžni o tem takoj obvestiti center za socialno delo, razen v primeru, če žrtev temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

(2) Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih, vzgojno-izobraževalnih zavodov in socialnih zavodov, ter izvajalci vsebin za otroke v športnih in kulturnih združenjih, ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvesti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je žrtev nasilja otrok ali oseba, ki zaradi osebnih okoliščin ni sposobna skrbeti zase.

6. Uporaba piškotkov
Na spletnem mestu www.svetovalnicakameleon.si uporabljamo piškotke. Piškotki (ang. Cookies) so majhne datoteke, ki jih strežnik naloži na vaš računalnik. Vsak piškotek je edinstven za vaš spletni brskalnik. Vsebuje anonimne informacije kot so identifikacijska številka, ime strani in nekaj številk in črk.

Zakaj uporabljamo piškotke?
Piškotki se uporabljajo v različne namene. Med drugim omogočajo hitrejše delovanje strani, izboljšajo uporabniško izkušnjo in omogočajo ugotavljanje navad uporabnikov. Na spletnem mestu www.svetovalnicakameleon.si piškotke uporabljamo za hitrejše delovanje spletnega mesta in boljšo uporabniško izkušnjo. Uporabljamo tudi storitev Google Analytics, ki nam omogoča anonimno spremljanje gibanja obiskovalcev po spletnem mestu.

Piškotki, ki se namestijo na vaš računalnik ob obisku spletnega mesta www.svetovalnicakameleon.si:
test_cookie – Piškotek, ki ga namesti spletno mesto svetovalnicakameleon.si. Piškotek spletnemu mesto pove, da ste se strinjali z uporabo piškotkov. Piškotek se izbriše po 15 minutah.
_ga – Piškotek storitve Google Analytics. Piškotek se uporablja za razlikovanje med uporabniki in sejami. Piškotek se posodobi vsakič, ko se podatki pošljejo Google Analytics. Piškotek se izbriše 2 leti po namestitvi.
_gid – Piškotek storitve Google Analytics. Piškotek se uporablja za sledenje vedenja obiskovalcev. Piškotek se izbriše po 1 dnevu.
_gat – Piškotek storitve Google Analytics. Piškotek se uporablja za uravnavanje števila poslanih zahtevkov Google Analytics. Piškotek ne vsebuje informacij o uporabniku. Piškotek se izbriše 1 minuto po namestitvi.

7. Sprememba pogojev
Društvo za psihološko svetovanje Kameleon si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite pravila uporabe in pogoje.
Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za okužbe z virusi ali druge okužbe in dejanja, ki imajo škodljive lastnosti.

8. Postopek pritožbe v programih Društva Kameleon

Vsak uporabnik programov Društva Kameleon ima v katerikoli fazi vključitve v programe društva pravico do pritožbe glede izvajanja programov.
Pritožbeni postopek znotraj društva je dvostopenjski.

I. stopnja: Pritožba
pritožbo je mogoče podati na dva načina: pisno ali ustno na zapisnik v Društvu Kameleon. Pritožbo v pisni obliki je mogoče oddati v obliki
poštne pošiljke na naslov Društvo za psihološko svetovanje Kameleon, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, ali na uradni
elektronski naslov društva info@svetovalnicakameleon.si. V pritožbi mora pritožnik_ca jasno navesti podatke za vročitev pisnega odgovora.
Pritožba je lahko naslovljena na vodjo programa, predsednika_co društva in/ali upravni odbor društva. Naslovnik_ca je pritožbo dolžan obravnavati in raziskati, v roku 8 dni od njenega prejema pripraviti odgovor in ga pisno posredovati uporabniku.
II. stopnja: Ugovor na odgovor glede pritožbe
Uporabnik_ca ima možnost ugovora na odgovor glede pritožbe (v nadaljevanju ugovor), če z njim ni zadovoljen_na oziroma okoliščine, ki so bile razlog za pritožbo ne prenehajo. Glede postopka za oddajo ugovora veljajo določbe, ki urejajo postopek za oddajo pritožbe (zgoraj).
Naslovnik_ca (vodja programa, predsednika_ca društva in/ali upravni odbor društva) je ugovor dolžan_na obravnavati in raziskati ter najvišjemu organu društva do prve naslednje seje podati predlog sklepa, s katerim se v okviru društva dokončno odloča o zadevi. Za prvo naslednjo sejo šteje seja, ki je sklicana vsaj 15 dni po dnevu, ko je naslovnik_ca prejel ugovor. Sklep, ki ga o zadevi sprejme najvišji organ društva, je dokončen.

9. Etika

V Društvu Kameleon sledimo Kodeksu poklicne etike psihologov (2019) in smernicam EFPA o izvajanju psiholoških storitev na daljavo (2023).

10. Zaključek

S trenutkom, ko se uporabnik odloči kontaktirati Društvo za psihološko svetovanje Kameleon, soglaša, da je seznanjen s pogoji uporabe. Svetovanec lahko kadarkoli med obravnavo prekliče soglasje oz. preneha s pogovorom.

– Društvo za psihološko svetovanje Kameleon