O NAS

Društvo za psihološko svetovanje Kameleon je prostovoljno, neprofitno in humanitarno združenje, ki deluje v dobro otrok, mladostnikov, odraslih in starejših. 

Osnovni namen društva je nudenje brezplačnega spletnega psihološkega svetovanja vsem generacijam in ozaveščanje javnosti o duševnem zdravju ter področju psihologije. Svoje vsebine delijo prek spletne strani, socialnih omrežij (Instagram in Facebook) in v obliki spletnih predavanj in delavnic.

Svetovalci so prostovoljci, najmanj diplomirani psihologi, ki so za izvajanje psihološkega svetovanja in informiranja ustrezno usposobljeni. Med njimi so tudi psihologi, specializanti integrativne psihoterapije. Svetovalci imajo redne vodene mesečne intervizije, izobraževanja ter možnost supervizije. Mentoriranje prostovoljcev poteka vsaj pol leta pri vseh svetovalnih in podpornih pogovorih. 

Trenutno ni možno opravljanje supervizirane prakse. Izobraževanja za svetovalce potekajo enkrat letno. Prostovoljci, ki bi želeli soustvarjati vsebino in sodelovati v društvu, se lahko vedno pridružijo s prošnjo na e-naslov info@svetovalnicakameleon.si. Po dogovoru se lahko izvedejo delavnice ali predavanja v živo (npr. OŠ, SŠ, podjetja,…).

Svoje poslanstvo opravljajo po celotni Sloveniji. Delovanje društva temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združenja članov ter na načelih javnega dela. Ustanovljeno je bilo leta 2010, in sicer so ustanovni člani Anja Goršek, Darko Mihael Čibej in Irena Špan.

Društvo od decembra 2019 vodi Selena Rozman.

Društvo deluje na prostovoljni bazi in ni financirano.

"Dostop do psiholoških in zdravstvenih storitev je pogosto pogojen s prihodkom in zaposlitvenim statusom, obenem pa so marsikdaj čakalne vrste za psihologa predolge. Psihološke storitve bi morale biti dostopne prav vsakomur, ne glede na status ali finančno stanje. Človeku, ki se nahaja v stiski, marsikdaj pomaga že tolažilna beseda, rahla spodbuda in zavedanje, da vedno obstaja pot iz stiske ter da je nekomu mar za to, kar prestajamo. To je bil tudi povod za ustanovitev društva, ki bo preko spleta nudilo brezplačno in anonimno psihološko svetovanje ljudem v stiski."
Anja Goršek
Predsednica in ustanoviteljica društva