[BLOG] Partnerstvo v stresnih situacijah

V zelo stresnih situacijah se lahko partnerstvo ojača. Uvidimo lahko, da nam je bližnja oseba blagoslov v življenju, velika podpora in ena tistih res pomembnih stvari. Lahko se partnerja skupaj spopadeta s stresno situacijo in ju skupna izkušnja zbliža. Če jima uspe prebroditi stresno situacijo, se med njima lahko poveča zaupanje.

Mnogim izmed nas pa lahko v stresnih situacijah stvari uidejo izpod nadzora. Ko so čustva močna, se lahko na partnerja odzovemo pretirano, lahko razdraženo ali pa se zapremo. Lahko pride do prekinitve čustvene bližine, s tem pa tudi telesne bližine. V času, ko bi najbolj potrebovali podporo s strani partnerja, se nam lahko zazdi, da je nimamo, in začnemo gojiti zamere, s tem pa čustveno razdaljo.

V stresnih situacijah, še posebej dolgotrajnejših, lahko hitro zapademo v začaran krog konfliktov in negativnih čustev. Ko naša potreba po gotovosti ni zadovoljena, včasih pričakujemo od svojega partnerja, da jo bo zadovoljil, ali pa da vsaj ne bo še dodatno drezal v nezadovoljeno potrebo. V stresnih situacijah lahko oba izgubita perspektivo večje slike odnosa in vsak vidi samo še svoje nezadovoljene potrebe.

Z zavedanjem, da so takšne zadeve normalne, da smo vsi na takšen ali drugačen način čustveno ranjeni in se potem v stresnih situacijah odzivamo tako ali drugače pretirano, se nam odpre polje par milisekund, ko se lahko odločimo drugače. Odločimo se lahko, da ne bomo šli po poti razdiralnih misli, npr. kako sebičen je naš partner (ker ne zadovolji naših potreb), ampak po poti iskanja rešitev s konstruktivnimi vprašanji, npr. kako lahko najbolje prispevam za odnos in vse vpletene v tem trenutku.

Na misel mi pride, da je možen ključ ponižnost. S tem mislim na občutek, da smo blagoslovljeni, da nas obdaja obilje, da nam je pravzaprav prizaneseno in da smo hkrati nepomembni in hkrati izredno pomembni. Nepomembni sami zase, a pomembni za druge. Kako lahko najbolje prispevam?

Preden kdo hiti opominjati, kako je treba tudi zase poskrbeti, sicer lahko izgoriš – seveda – pomemben prispevek svetu je tudi odlična skrb zase, da smo naposled lahko v vsakem odnosu pozitiven vpliv.