Bullying – informacije za starše

Angleška beseda bullying je precej nova beseda in označuje agresivno vedenje močnejšega posameznika proti šibkejši osebi. Zajema žaljenje, trpinčenje, socialno izključitev. Bullying kot proces se stopnjuje in je pogosto vezan na šolsko okolje. Najbližji slovenski prevod besede je ustrahovanje, ki pa ne zajema celotnega pomena besede. Že nekaj časa mediji vse bolj poudarjajo, da je pojav vse bolj prisoten tudi v slovenskih šolah. Če bi se vaš otrok znašel kot žrtev nasilnežev, vam ponujamo nekaj smernic, kako ravnati v nastali situaciji.

 

 • Čeprav vašega otroka ustrahujejo, se zna zgoditi, da vam tega ne bo povedal. Bodite pozorni na vse spremembe vedenja pri svojem otroku – če njegovo vedenje postane izogibajoče, potrto, noče v šolo, prične mokriti posteljo, ima izbruhe jeze, se večkrat počuti bolnega ipd. Če sumite, da je žrtev ustrahovanja, se poskušajte z njim pogovoriti o šoli – pozanimajte se, ali ima v šoli prijatelje, ga kaj obremenjuje, ali ga kdo ustrahuje.
 • Če vam otrok zaupa, da ga ustrahujejo, se odzovite resno – nekateri starši reagirajo ravno nasprotno, to pa lahko povzroči, da se otrok počuti še bolj osamljenega in samega.
 • Spodbudite ga, da piše dnevnik o vseh dogodkih ustrahovanja, ki se mu dogajajo.
 • Govorite z njim o tem, kako biti asertiven in se pogovarjate z njim o tem, kakšna je razlika med asertivnostjo in agresivnostjo.
 • Spodbudite ga, da o tem spregovori z učiteljem/učiteljico.
 • Spodbudite ga k navezovanju prijateljstev izven šole.
 • Otroku dajte čas in primeren prostor, da govori z vami o tem, kakšne občutke ustrahovanje zbuja v njem/njej.
 • Otroku zagotovite, da ni nič narobe z njim ter mu nudite oporo in ljubezen – povejte mu, da si tisti, ki ustrahujejo, lahko izberejo kogarkoli in brez kakršnegakoli razloga.
 • Zanimajte se, ali se je ustrahovanje prenehalo in če se ni, mu predlagajte, da bi se pogovorili z njegovim učiteljem/učiteljico. Prosite šolo za kopijo njihovega pravilnika ter preverite, če imajo kakšna pravila glede ustrahovanja ali nadlegovanja učencev.
 • Če se ustrahovanje še vedno ne preneha, se dogovorite za sestanek z ravnateljem.
 • Vse šole bi morale ustrahovanje obravnavati resno, vendar večina šol zanika, da se to pri njih dogaja, sploh pa ne v takšni meri. Bodite vztrajni, da se ukrepa v smeri zmanjšanja tega pojava.
 • Če se ustrahovanje dogaja še naprej in je vaš otrok pod resnim stresom zaradi dogajanja, se obrnite na družinskega zdravnika, ki bo zagotovil opravičilo za izostanek otroka iz šole, dokler se situacija ne uredi in pomiri. Če res ne gre drugače, je zadnja možnost prepis otroka na drugo šolo.