Prikazujem 7 Rezultate(s)

LGBTQIA+ slovarček

LGBTQIA+ je krovni pojem oz. vedno dopolnjujoča se kratica, ki zajema zelo heterogeno skupino neheteroseksualnih identitet in spolnih orientacij – lezbijke, geje, biseksualne osebe, transspolne osebe, queer, interspolne, aseksualne osebe itd. Čeprav se posameznice_ki, ki so zastopane_i pod oznako LGBTQIA+, med seboj lahko močno razlikujejo, poglavitna sila, ki jih povezuje, izvira iz članstva v manjšinski …

Spol in spolna (ne)binarnost

Uvod Dolga leta je spol veljal za izključno binarno kategorijo z le dvema opcijama – moški ali ženski spol. V zadnjih desetletjih je znanost na področju spola prišla do številnih novejših spoznanj, ki v splošni javnosti še niso preveč dobro znana. Ta članek je tako namenjen predstavitvi nekaj osnovnih pojmov, povezanih s spolom in dejstev …