O NAS

Društvo za psihološko svetovanje Kameleon je prostovoljno, izobraževalno in nepridobitno združenje, ki deluje v dobro otrok, mladostnikov, odraslih in starejših. 

Osnovni namen društva je nuditi brezplačno spletno psihološko svetovanje vsem generacijam in organizacija prireditev za ozaveščanje javnosti o pomembnosti duševnega zdravja.

Svetovalci so prostovoljci, najmanj diplomirani psihologi, ki imajo izkušnje na področju svetovanja ljudem v stiski in so za to ustrezno usposobljeni.

Svoje poslanstvo opravljajo na celotnem območju Republike Slovenije. Delovanje društva temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združenja članov ter na načelih javnega dela. Ustanovljeno je bilo leta 2010, in sicer so ustanovni člani Anja Goršek, Darko Mihael Čibej in Irena Špan.