Sebastijan Einsiedler

Sebastijan Einsiedler
Ime in priimek: Sebastijan Einsiedler
Kratka predstavitev: Sebastijan Einsiedler je po izobrazbi univerzitetni diplomirani psiholog in specializant skupinske analize. Osredotoča se na analitsko delu v skupinah, ki odpira teme, pomembne za njene člane in članice, in nudi možnost globokih, trajnejših sprememb v njihovem življenju.
Dovoljenje za delo: Inštitut za skupinsko analizo (ISAL)
Lokacija psihoterapije: Trg mladinskih delovnih brigad 14, 1000 Ljubljana
Psihoterapevtski pristop: Skupinska analiza
Cena: Uvodno srečanje: brezplačno, individualni razgovor: 25 € / 45-50 minut, srečanje skupine: 20 € / 90 minut
Telefonska številka: 069 979 797
Predstavitev psihoterapevta:

Daljša predstavitev Sebastijan Einsiedler je zaključil štiriletni univerzitetni študij psihologije v Ljubljani z raziskovalnim delom na področju preučevanja procesa žalovanja ob izgubi bližnjega družinskega člana zaradi samomora. Zaključil je Podiplomski študij iz psihoterapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, trenutno pa opravlja specializacijo iz skupinske analize na Inštitutu za skupinsko analizo Ljubljana. Strokovno se izpopolnjuje na dogodkih organiziranih s strani Društva psihologov Slovenije, konferenc Združenja psihoterapevtov Slovenije ter rednih strokovnih srečanj in mednarodnih delavnic Slovenskega društva za skupinsko analizo.
Psihoterapevtsko dejavnost opravlja v zasebni praksi pod supervizijo.