Zasvojenost s spolnostjo

Zasvojenost s spolnostjo je vrsta odvisnosti, ki je marsikomu še neznana. Opaziti je tudi, da te vrste odvisnost veliko ljudi ne jemlje resno in se iz nje ponorčuje. A nobena odvisnost ni zabavna, zaželena ali lahko odpravljiva. Enako velja za zasvojenost s spolnostjo, za katero pa se vse pogosteje uporablja tudi izraz hiperseksualna motnja.

1

Prepoznavanje zasvojenosti s spolnostjo

Najlažje si zasvojenost s spolnostjo predstavljamo s primerjavo z zasvojenostjo z alkoholom. Za alkoholika je alkohol njegova droga. Po alkoholu hrepeni, z razvojem alkoholizma ga potrebuje vedno v večjih količinah, da doseže želen učinek, ki ga pomiri in zadovolji, a je le-ta kratkotrajen. Ko opisan občutek mine, nastopi sram, a tega premaga močna želja po ponovnem uživanju alkohola. Za razliko od odvisnosti od alkohola, ki jo uvrščamo med kemične odvisnosti, zasvojenost s spolnostjo uvrščamo med nekemične zasvojenosti. Če pri opisanih značilnostih alkoholizma zamenjamo alkohol za spolnost, govorimo o zasvojenosti s spolnostjo. Gre torej za zelo podobne značilnosti obeh zasvojenosti.

Spolnost je v osnovi vedenjski akt, ki je nekaj povsem naravnega. A omenjeno za zasvojene s spolnostjo ne velja. Njihovo spolno vedenje postane obsedenost, izraža se v pretirani meri in na družbeno nesprejemljiv načinancn. Zasvojeni lahko posega po spolnosti na neprimernih mestih, pogost je spolni odnos z neznanimi ljudmi, tudi prostitutkami, lahko se pojavlja čezmerna masturbacija ob gledanju pornografskih filmov ali revij ter nenehno fantaziranje o spolnosti. Pod zasvojenost s spolnostjo uvrščamo tudi ekshibicionizem (težnja po razkazovanju spolovila tujim ljudem na javnem mestu), voajerizem (težnja opazovati ljudi pri spolnem odnosu ali podobnem intimnem početju, kar opazovani ne ve), namerno dotikanje drugih ljudi v množici, ki pa je videti kot povsem naključno, ter hujši obliki spolnega vedenja, kot sta pedofilija in posilstvo.

Couple

Zasvojenosti si zasvojeni ne želi

Spolnost povezujemo s spolno zadovoljitvijo, užitkom in reprodukcijo. Pri zasvojenem s spolnostjo pa ne gre za nobenega od naštetih vzrokov spolnega vedenja. Spolnost je omama, katero zasvojeni nujno potrebuje in s pomočjo katere doseže zadovoljitev praznine ali odsotnost bolečine, ki jo čuti v samem sebi. Gre za neznosen pritisk, katerega spremlja razdražljivost, če želenega vedenja ne izvede. Neuspešno poskuša zmanjšati spolno vedenje, tudi neugodne posledice ga od tega ne zmorejo odvrniti. Zasvojeni se po določenem spolnem vedenju ponovno počuti izpraznjenega. Spremlja ga sram nad lastnim vedenjem.

Posamezniki s to vrsto zasvojenosti ne zmorejo več normalno delovati v svojem vsakdanjem življenju. Prizadeto je njihovo partnersko življenje, hkrati pa pogosto trpi tudi celotna družina, socialno življenje, služba in ostale aktivnosti. Le-tem ne uspejo več posvečati toliko časa in energije, saj slednje usmerjajo v iskanje in doseganje omame, ki zaseda vso njihovo pozornost.

3

Vzroki te vrste zasvojenosti

Vzroki, ki privedejo do zasvojenosti s spolnostjo, izvirajo iz otroštva. Posamezniki s to vrsto zasvojenosti so bili v veliki večini deležni nespodbudnega družinskega okolja, v katerem ni bilo dovolj medsebojne bližine, ljubezni in spoštovanja. Tudi kakšna izmed odvisnosti v družini ter spolna zloraba teh ljudi niso redkost. Vsi ti dejavniki vplivajo na samopodobo in duševno stisko, hkrati pa pomanjkanje vzorca uspešnega načina spopadanja s težavami. Slaba podoba o sebi in doživljanje praznine, nezadovoljstva ter tesnobe tako vodijo v iskanje vedenj, ki bodo posamezniku to stisko ublažila. To vedenje je lahko spolnost.

Izpostaviti velja, da je naša družba zelo naklonjena promoviranju spolnosti, kar lahko opazimo v različnih medijih in kar je lahko povod »zatekanja« v spolnost, vendar pa je govoru o zasvojenosti s spolnostjo še vedno dokaj nenaklonjena.

 

Posledice in tveganja za zasvojenega ter okolico

Posledice zasvojenosti s spolnostjo so lahko zelo uničujoče. Pogost je razpad zveze, ker partner spolnih značilnosti partnerja ni zmožen razumeti, ali razpad družine, kjer tako partner kot otroci ne zmorejo sprejeti takšnega načina življenja njihovega bližnjega. Posameznik lahko ima zaradi pogostega plačevanja za spolni odnos finančne težave, ki pa lahko nastopijo tudi zaradi izgube službe, kjer je značilna manjša produktivnost.

4

Omeniti velja možnost okuženja s katero izmed spolno prenosljivih bolezni, kar je možnost pri spolnem odnosu z neznanci, prav tako je pogostejša nezaželena nosečnost. Ko gre za hujše primere spolne odvisnosti, kot sta pedofilija in posilstvo, lahko zasvojenega doleti zaporna ali podobna kazen.

 

Zdravljenje ni lahko

Posamezniki, zadovoljeni s spolnostjo, so pogosto stigmatizirani. Okolica, ki pozna njihova spolna vedenja, pa naj gre za spolno občevanje z neznanci, ekshibicionizem ali pedofilijo, slednja obsoja. Gre sicer za razumljiv odziv, vendar se je potrebno zavedati, koliko volje, truda in tudi podpore zahteva njihovo zdravljenje oziroma prekinitev začaranega kroga odvisnosti.

Spolnost je del naših življenj, zato je zdravljenje zasvojenosti s spolnostjo toliko težje. Obstajajo posamezniki, ki se iz različnih razlogov odločijo za celibat, vendar pa slednje v splošnem ni pogosta praksa. Zdravljenje tako ne zahteva doživljenjske spolne vzdržnosti, ampak spremenjen pogled na spolnost in spolno vedenje.

5

Za zdravljenje se odloči zasvojeni sam ali pa to odločitev sprejmeta skupaj s partnerjem, ki sicer ni zasvojen, a se lahko zaradi partnerske vezi prav tako vključi v sam proces. Zdravljenje predstavlja terapija, kjer posameznik oziroma par spoznava razliko med zdravo in nezdravo spolnostjo, ozavešča vzroke zasvojenosti in razvija vedenja, ki bodo »zdravo« nadomestilo dosedanjim značilnostim njihove spolnosti.

Zasvojenost s spolnostjo ni ne mit ne užitek. Je le ena izmed odvisnosti, pri kateri je bolje spodbujati preprečevanje ali zdravljenje kot obsojanje. 

 

Uporabne povezave:

1. Video intervju s Petrom Topičem, strokovnjakom za področje zasvojenosti s seksualnostjo

2. Intervju o zasvojenosti s sekusualnostjo 

3. Mednarodna spletna stran namenjena zasvojenosti s spolnostjo (v angleščini)

4. Spletna stran, namenjena zasvojenim s spolnostjo (v angleščini)

5. Združenje proti spolnemu zlorabljanju

6. Društvo za pomoč zasvojenim (v slovenščini)

 

Sorodne teme:

1. Zasvojenost z odnosi

2. Nezvestoba (serija prispevkov o nezvestobi)

3. Zasvojenost s hrano

Comments are closed.