VČLANI SE

Želim postati član Društva za psihološko svetovanje Kameleon. Letna članarina znaša 10 evrov.

Ime in priimek

Elektronski naslov

Poštni naslov

Pripombe

Pogoji uporabe

Društvo za psihološko svetovanje Kameleon upravlja, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih
podatkov članov društva v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).

Evidenco se vodi zgolj za potrebe društva. Zgoraj zbrani podatki ne bodo posredovani drugim fizičnim
in pravnim osebam.

Članstvo traja eno koledarsko leto od dneva včlanitve. V tem času lahko član spreminja in posodablja
podatke.

Člani so o aktualnih zadevah obveščeni preko elektronske pošte, izjemoma lahko tudi preko navadne,
če to želijo.