Ustrahovanje ali bullying

Angleška beseda bullying je precej nova beseda in označuje agresivno vedenje močnejšega posameznika proti šibkejši osebi. Zajema žaljenje, trpinčenje, socialno izključitev. Bullying kot proces se stopnjuje in je pogosto vezan na šolsko okolje. Najbližji slovenski prevod besede je ustrahovanje, ki pa ne zajema celotnega pomena besede.

Sorodne teme:

Sošolci me ustrahujejo

Uživam, ko ustrahujem druge

Bullying: Vprašanja in Odgovori

Comments are closed.