Ste se znašli v manipulativnem odnosu?

Večina ljudi v življenju naleti na nerazumne in težke ljudi. V odnosu s tako osebo lahko obtičite doma ali v službi in prav hitro lahko dovolite tej osebi, da negativno vpliva na vas. Kako se lahko obvarujete pred vplivom takih oseb? Kakšne so poglavitne točke, katerih se morate držati? Spodaj je navedenih 10 glavnih točk, s katerimi si lahko pomagate:

free_211947

  1. OSTANIMO MIRNI

Prvo pravilo glede ravnanja s težkimi oziroma manipulativnimi ljudmi je, da pri soočanju s tako osebo ohranite zbranost in ne reagirajte prehitro . Ko ste v bližini nekoga razburjeni, se hitro izreče nekaj, za kar vam je kasneje žal. Vzemite sapo in preštejte do deset. V večini primerov, pridete do mirnejšega odgovora in boljšega načina komunikacije, s katerim omilite problem in ne poslabšate situacije. Če si ne morate vzeti deset sekund in se počutite v komunikaciji nerazumljene ali celo ogrožene, se poskusite oddaljiti in se vrnite, ko se pomirite. Ohranite samokontrolo in izogibajte stopnjevanju problema.

  1. OBJEKTIVNOST

Nekateri ljudje v vašem življenju preprosto niso vredni vznemirjanja. Čas je dragocen, tako da se ne trudite prepričevati in spreminjati ljudi, ki so negativno nastrojeni. Ko ste se primorani družiti z osebami, ki vas razburjajo, kot na primer sodelavec, sošolec v skupini, sorodniki, se z njimi pogovarjamo diplomatsko, nevtralno in, ko se z njihovim mnenjem ne strinjamo, je najbolje povedati svoje mnenje tako, da ga ne vsiljujemo in med pogovorom ohranjujemo neko zdravo razdaljo. Velja pomirjenost, saj zmanjšanje možnosti trenj.

  1. PREMIK OD REAKTIVNOSTI DO PROAKTIVNOSTI

Ko vas nekdo užali z besedami ali dejanji, se poskusite od problema malce oddaljiti, ga pogledati objektivno, preden reagiramo. Na primer: ko mislimo, da sodelavec namenoma ignorira naša sporočila, pomislimo, ali je mogoče zaposlen, ali ne ve kako odgovoriti, poskusimo ne vpletati čustev. Ne glejte vseh njegovih dejanj kot napad na našo osebnost, saj se veliko krat ljudje grdo obnašajo do drugih prej zaradi njih samih, kot zaradi vas. Poskusite se postaviti v njegovo kožo, vsaj za trenutek. Na primer: »Moj otrok je tako negativno nastrojen. Verjetno mu ni enostavno pod pritiskom vrstnikov in šole« ali »Moj šef je res naporen. Mogoče mu res ni najlažje pod pritiskom visokih pričakovanj drugih, finančnih težav in odgovornosti.« ali »Moj partner je res tako čustveno oddaljen, verjetno mu ni lahko, ko prihaja iz tako čustveno oddaljene družine«.

Slednje pa ne opravičuje nesprejemljivega vedenja. S tem se le opozorite, da ljudje velikokrat reagirajo napačno, zaradi svojih težav, ne samo zaradi nas osebno. Minimizirajmo nerazumevanje in napačno interpretacijo, energijo usmerimo v reševanje problema.

  1. BIJTE SVOJE BITKE

Ne soočajte se z vsemi o njihovem težavnem odnosu. Poznamo dve različni situaciji, z dvema različnima možnima odzivoma. V prvi možnosti imamo kratkotrajen stik z osebo, kot je na primer neprijazna strežba, neprijazni trgovci, oddaljeni sorodniki, znanci. Pri takih situacijah se ne vznemirjajte, temveč osebo prijazno pozdravite in se od nje hitro poslovite.

V drug možnosti imamo na primer sodelavca, ki nam otežuje delo oz. osebo, ki na kakršen koli način dolgoročno vpliva na vas. Temu lahko posvetimo nekaj naše energije, vendar ne pozabimo, da v kakršni koli situaciji smo, najprej začnemo s prijaznim odnosom. Mogoče vas bo njihov odziv pozitivno presenetil. Prihranimo čas, energijo in obžalovanja, oddaljite se od nepotrebnih problemov in komplikacij.

  1. LOČIMO OSEBO OD PROBLEMA

Bodite močan reševalec problemov in delajte na znanju z ljudmi. Tako boste prej dosegli sodelovanje in spoštovanje pri drugih. V vseh primerih komunikacij, sta prisotna dva elementa: odnos, ki ga imate s to osebo in problem, ki ga s to osebo razpravljamo. Uspešen komunikator zna ločiti osebo od problema, in je razumevajoča z osebo, a striktna pri problemu. Na primer: “Želim govoriti o tem, kar vas tare, vendar tega ne morem storiti, ko vpijete in mi skačete v besedo. Bodisi sedemo in o tem govorimo tišje ali pa si vzamemo čas in se dobimo zopet danes popoldne. “

“Hvaležen sem vam za vaš trud v tem projektu. Vidim pa tudi, da tri od desetih zahtev še niste izpolnili. Pregovorimo se o tem, kako končati delo do roka. “

“Res želim, da prideš z nami. Na žalost, če boš pozen, kot zadnjih nekaj krat, bomo morali oditi brez tebe. “

  1. NAJ BO DRUGI SREDIŠČE POZORNOSTI

Pogost tip težavnih ljudi (še posebej agresivnejših) je, da vas radi postavijo v središče pozornosti, da bi se počutili bolj ogrožene, nezadostne in napadene. Hitro pokažejo na vaše slabosti, oziroma se spotikajo ob vaše napake. Njihov način govora bo vedno centriran na to kaj delate narobe, ne pa na to kako bi lahko problem rešili. Ta način podzavestno ali zavestno uporabijo, da vas v pogovoru dominirajo in ne, da iskreno ugodno rešijo konflikt. Če se takoj postavite v defenzivni položaj padete v njihovo past in date agresorju večjo moč nad vami in spodbudite njegov način komunikacije. Enostaven način, kako spremenite to dinamiko je, da preusmerite pozornost s postavljanjem vprašanj:

Nasprotnik: Tvoj predlog ni niti približno to, kar bi jaz rad.

Vi: Ali si mi kdaj jasno povedal kaj od mene pričakuješ?

Nasprotnik: Kako si neumen.

Vi: Če se boš govoril z mano nespoštljivo bom pogovor zapustil. Povej mi, hočeš da se pogovorimo ali da odidem?

Poskusite postavljati čim bolj konstruktivna vprašanja in odgovore. S postavljanjem centra na drugo osebo nekoliko omilite njihov vpliv na vas in situacijo nevtralizirate. Pomembna je proaktivnost, saj s tem izenačimo moč v komunikaciji. Uporabimo torej primeren pritisk na osebo, z namenom odpravljana neželjenega vedenja druge osebe.

  1. UPORABITE PRIMEREN HUMOR

S primernim humorjem razorožimo nerazumno in težavno obnašanje. Humor je močno komunikacijsko orodje. Če se ga uporabi ob primernem času in na primeren, nezajedljiv način, lahko skozenj pokažemo resnico, olajšamo pogovor in spravimo obe osebi pogovora na enak nivo.

  1. SPREMENITI OD SLEDEČEGA K VODILNEMU

Preusmeriti morate smer pogovora in razbremeniti pogovor. V komunikaciji je ponavadi ena oseba vodilna, druga pa sledeča. V zdravi komunikaciji sta osebi izmenjaje isto časa vodilni in sledeči. Težke ljudi v komunikaciji prepoznamo ravno po tem, da hočejo biti večinoma vodilni in ko to niso se izražajo negativno, sarkastično, zajedljivo i n nekonstruktivno, vedno znova poudarjajo napake. Tako obnašanje preprosto prekinete s spremembo teme. Kot že omenjeno za to uporabite vprašanja, ali se slučajno spomni neke druge zadeve vredne pogovora, če se da, naj bo ta pozitivnejša od prejšnje teme.

  1. SOOČIMO SE Z NASILNEŽI

Pomembna stvar, ki jo morate vedeti o nasilnežih je, da se vedno spuščajo na njim šibkejše ljudi in dokler smo v situacijah z njimi pasivni in se ne postavimo zase, lahko samo upamo, da bo nekoč taka oseba preusmerila pozornost na drugega. Druga stvar, ki jo morate vedeti pa je, da so take osebe ponavadi v sebi boječe in se s takim obnašanjem hočejo v družbi pokazati kot pogumne. Ko se »žrtve« postavijo zase, se velikokrat ustrahovalci umaknejo. To velja tako za šolarje, kot za sodelavce in tudi v primeru domačega nasilja. Rezultati raziskav kažejo, da so, ljudje ki imajo manipulativne težnje sami ponavadi žrtev nasilja. To seveda ni nikakršen izgovor za njihovo obnašanje, vendar če se vrnemo k tretji točki, upoštevajmo, da verjetno niste vi osebno povod njihovega ustrahovanja.

“Ugotovil sem, da ustrahovanje nima nikoli povezave z mano. Ustrahovalec je tisti, ki je negotov.” — Shay Mitchell

Ko se soočamo z nasilneži (še posebej doma in v šoli), se prepričajmo, da smo v položaju, kjer se lahko varno branimo, na primer, da nismo sami ali da njegova dejanja dokumentiramo. V primerih fizičnega, verbalnega ali čustvenega napada, se posvetujte s svetovalci in pravnimi organi. Zelo pomembno je, da se nasilnežem zoperstavimo, zato je priporočljivo, da se tega ne lotevamo sami.

10. NAKAŽIMO POSLEDICE

Zmožnost postavljanja mej in posledic je zelo pomembna ob ravnanju s težavnimi ljudmi. Če človeka soočimo s posledicami njihovega ravnanja in ga prisili k spremembi od destruktivnega k konstruktivnemu. Ravnanje s težavnimi ljudmi je velika umetnost in se je ne da priučiti čez noč, saj zahteva močno sposobnost komunikacije. Če se vedno znova potrudite držati zgornjih deset točk, lahko v odnosu izkusite manj slabe volje, boljše komunikacijske veščine in boljše odnose. Boste na poti do mirnejšega življenja.

Comments are closed.