Kako ADHD vpliva na šolsko storilnost/uspešnost?

Posameznik z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo ima v šoli največkrat velike težave, saj poskuša spremeniti pravila po svojem okusu, zaradi česar ga začnejo vrstniki hitro odklanjati.

 

Lastnosti otrok in mladostnikov z ADHD:

”  čustveno labilni,

”  napadalni,

”  imajo pomanjkljiv občutek za strah,

”  so eksplozivni, neučinkoviti, slabo organizirani, imajo neurejene zvezke,

”  imajo velike težave pri vzdrževanju pozornosti in posledično

”  nižje samospoštovanje in samopodobo.

 

ADHD povzroča tudi različne težave na področju govora, branja, pisanja in računanja (predvsem pri dekletih), pri orientaciji ter nekoliko »klovnsko« vedenje. Posledično je v šoli njihov šolski uspeh pogosto nižji od pričakovanega.

Vendar pa intelektualne sposobnosti ne vplivajo na vse težave, s katerimi se spoprijemajo nemirni otroci, saj med njimi najdemo tako nadarjene kot otroke z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi, enako kot v preostali populaciji. Kljub temu so ugotovili, da so hiperaktivni otroci kot skupina v dve do triletnem zaostanku za vrstniki glede socialne in čustvene zrelosti. V tem pa niso izjema niti nadarjeni hiperaktivni otroci, kot ugotavljajo številni raziskovalci.

Mladostnik z ADHD se težko spoprime z zvoki, sošolci, skrbmi v zvezi z domačo nalogo in informacijami, ki prihajajo od učitelja. Ko se zaradi vsega navedenega zmede, mu možgani dobesedno »ugasnejo« – ne odvijajo se procesi zaznavanja, selekcije in pozornosti. Fantje včasih vpijejo in postanejo bojeviti, dekleta pa jokajo ali celo stečejo iz razreda. Obratno pa lahko nekateri delujejo zdolgočaseno in imajo prazen pogled (kar okolica razume kot nespoštovanje in nezainteresiranost).

Zelo pomembno je poznati omenjene lastnosti, da lahko lažje razumemo sošolca, prijatelja, pri katerem je morda prisotna motnja pozornosti in hiperaktivnost. Če poznamo načine njegovega vedenja, se lahko redkeje zgodi, da ga označimo kot »čudnega« in se z njim enostavno nehamo družiti. Pomembno je vedeti, da se posameznikom z ADHD da pomagati, potrebujejo predvsem veliko razumevanja, pozitivnih spodbud, pohval ter pozornosti.

 

Sorodne teme:

1. Hiperaktivnost ali sindrom ADHD

2. Raziskave o hiperaktivnosti oz. sindromu ADHD

Comments are closed.