Doživljanje nezvestobe

PREVARANA IN VARAJOČA OSEBA TER NJUNO DOŽIVLJANJE NEZVESTOBE

Nezvestobo (do)živimo sami ali o njej slišimo od drugih ljudi. Njena pogosta prisotnost v partnerskih odnosih ter enostransko zaznavanje, ki v prednost postavlja bodisi prevarano bodisi varajočo osebo, nas spodbuja, da predstavimo, kaj doživlja tako ena kot druga oseba. Tudi za nezvestobo namreč velja, da stvari niso enoznačne in da se za njeno boljše razumevanje zahteva širši pogled.

 

Prevarana oseba

Odkritje nezvestobe je eden najbolj stresnih dogodkov, ki jih lahko doživimo. Prvi odziv na informacijo o nezvestobi partnerja, še posebej če ni bilo nikakršnih sumov, je šok in preverjanje teh informacij. Ko je nezvestoba partnerja potrjena, je normalen odziv prevaranega izraz močnih neprijetnih čustev, najpogosteje besa, katerega spremljajo še razočaranje, žalost ter obup. Prevarana oseba se čuti izdana in ponižana. Ob vseh teh bolečih občutkih je najpogosteje prva misel prevarana osebe prekinitev razmerja s partnerjem. Zaupanje, ki ga je ta oseba imela v partnerja, izgine, saj ta ni spoštoval dogovorov in intimnosti partnerske zveze. 

Nekatere prevarane osebe se ne zmorejo soočiti s prevaro, saj jih je strah bolečine, ki jo prevara prinaša. Tako začnejo nezvestobo zanikati oziroma zmanjševati njen pomen za partnerski odnos. Delajo se, kot da se ni nič zgodilo, skušajo ohraniti odnos ter vanj vnašajo prijetnosti. Spet druge prevarane osebe se odzovejo z drugo skrajnostjo. Partnerja skušajo prizadeti prav tako, kot je to on storil njim. Postanejo nerazsodne v svojih čustvenih in vedenjskih odzivih, izrazi se sovražnost in agresivnost.

Težko se je vesti premišljeno, ko se spozna prevara. Ob takšni novici se je najbolje umakniti od partnerja ter pustiti čustvom, da privrejo na plan. Prevaran partner v tem težkem obdobju potrebuje oporo bližnjih (staršev, prijateljev …), nikakor pa ne njihovih nasvetov. Le partnerja vesta, kaj se je v njunem razmerju resnično dogajalo, zato bi morala o nadaljnjih odločitvah presoditi sama. Sčasoma, ko se čustva umirijo, je tako potrebno razmisliti, kaj ta prevara pomeni. Trije tedni po priznanju nezvestobe naj bi minili, ko je človek sposoben videti storjeno z več zornih kotov. Takrat se je smiselno pogovoriti s partnerjem in razjasniti, kar je potrebno za nadaljnje življenje brez zamer.

 

Varajoča oseba 

Za večino varajočih velja, da nezvestobo spremljajo tako prijetna kot neprijetna čustva. Eno glavnih prijetnih čustev predstavlja razburljivost. A le redki posamezniki so takšni, ki pri aferi zaznavajo samo prijetnosti. Za te najpogosteje velja, da imajo različne negativne izkušnje iz preteklosti (težavni družinski odnosi, pretekla pozicija prevarane osebe), specifične osebnostne lastnosti, kot je stalna potreba po potrditvi, ali so zasvojeni s spolnostjo. Ostale nezveste pa prav tako spremljajo občutja strahu pred tem, da njihov partner izve resnico, če do tega še ni prišlo, ter kaj bi razkritje prineslo.

O občutjih varajočega lahko najlažje zaključimo, če poznamo stopnjo njegove empatije. Empatija je lastnost človeka, s katero definiramo posameznikovo sposobnost zaznavanja čustev drugega, vživljanje vanje ter razumevanje specifičnega doživljanja. Če je torej za partnerja, ki je bil nezvest, značilna empatija, bo občutil krivdo in svoje dejanje obžaloval, saj se zaveda, kaj to pomeni osebi, s katero je v zvezi. Nasprotno bo značilno za partnerje, katerim ni pomembno, kaj doživljajo drugi.      

Če afera traja dalj časa, je za varajočega ob razkritju nezvestobe značilna ambivalentnost. Kljub aferi, je še vedno vztrajal v partnerskem odnosu, na podlagi česar lahko sklepamo, da mu je tako eno kot drugo nudilo nekaj prijetnega. Z odkritjem se to preneha. Nezvest partner namreč spozna, da se bo moral odpovedati zdajšnjemu partnerju ali osebi, s katero je imel afero. V vsakem primeru gre za izgubo nečesa, kar mu je nudilo določen del zadovoljstva.

Ne glede na to, kakšni so bili vzroki, ki so vodili v nezvestobo, pa če naj bi ti slednjo še kako opravičevali, je imel nezvest partner še vedno izbiro pri svojem dejanju. Prevzem odgovornosti in soočenje s posledicami je tako del procesa odkritja nezvestobe. 

 

Sorodne teme:

1. Nezvestoba v partnerskem odnosu

2. Dileme nezvestobe

3. Ali moški varajo drugače kot ženske?

Comments are closed.