Dejavniki, pomembni za kakovostno staranje


Ramovš meni, da je za kakovostno starost nujno potrebno troje:

Oseben medčloveški odnos in komunikacija. Star človek potrebuje tesen medčloveški odnos in redno komunikacijo z nekom, ki ga doživlja kot svojega. Če tega nima, se počuti osamljenega.

Sprejemanje starosti in doživljanje njene smiselnosti. Človek mora svojo starost sprejeti in jo doživljati kot življenjsko obdobje, ki je v primerjavi s prejšnjimi obdobji specifično, vendar pa enako pomembno in smiselno. Da lahko to dosežemo, se moramo zavestno pripraviti na kakovostno starost že v prejšnjem obdobju, to se pravi v obdobju srednjih let.

Predajanje življenjske izkušnje mladi in srednji generaciji. To je možno le, če so vse tri generacije povezane med seboj in če med njimi poteka tekoča komunikacija na osebni in bivanjski ravni in ne zgolj na funkcionalni. V današnjih časih je prepad med generacijami vse večji in je tako komunikacijo zelo težko doseči.

Pečjak je izpostavil problem, ki nastane takrat, ko se pojavi med zakoncema bolezen in je potrebna nega enega. Tako postane le – ta breme za drugega. Prav tako lahko postane breme za otroka, ki naj bi skrbel za svoja ostarela starša, saj je zaradi tega primoran zanemarjati svoje zasebno življenje. Izguba zakonskega partnerja je vedno boleča izkušnja za človeka. Na stara leta pa s tem izgubimo največkrat zares edinega partnerja, prijatelja. Poleg izgube zakonca se starostnik vse pogosteje sooča tudi z izgubo prijateljev, znancev, sovrstnikov. Zato se velikokrat pojavlja depresija, bolezen, obup. Velikokrat se zgodi, da mnogi zakonci po smrti partnerja obupajo in zaradi tega kmalu po smrti enega umre tudi drugi.

Comments are closed.