Category Archives: Staranje

 • Nasveti za ohranjanje spomina v starosti

  Posted on April 19, 2012 by Svetovalnica Kameleon in Staranje, Starejši.

  Spomin v osnovi delimo na tri dele: senzorni, kratkoročni in dolgoročni. V prvem pridemo do informacij, ki se pojavijo v našem spektru zaznavanja. Informacije, ki pridejo v senzorni spomin in smo na njih pozorni, preidejo v kratkoročni spomin. Le-ta je omejen na od 5 do 9 enot, ki naj bi si jih bili sposobni zapomniti […]

  Continue Reading...
  Comments Off on Nasveti za ohranjanje spomina v starosti
 • Dejavniki, pomembni za kakovostno staranje

  Posted on November 10, 2011 by Svetovalnica Kameleon in Staranje, Starejši.

  Ramovš meni, da je za kakovostno starost nujno potrebno troje: Oseben medčloveški odnos in komunikacija. Star človek potrebuje tesen medčloveški odnos in redno komunikacijo z nekom, ki ga doživlja kot svojega. Če tega nima, se počuti osamljenega. Sprejemanje starosti in doživljanje njene smiselnosti. Človek mora svojo starost sprejeti in jo doživljati kot življenjsko obdobje, ki […]

  Continue Reading...
  Comments Off on Dejavniki, pomembni za kakovostno staranje
 • Miselne sposobnosti v starosti

  Posted on November 10, 2011 by Svetovalnica Kameleon in Osebnostna rast, Staranje, Starejši.

  V starosti inteligentnost postopno upade, očitneje med 80. in 85. letom. Pri večini starostnikov med približno tremi in petimi leti pred smrtjo strmo upade inteligentnost, kar imenujemo terminalni upad inteligentnosti. Toda obstajajo razlike med posamezniki v upadu inteligentnosti. Pomembno vlogo igra začetna raven inteligentnosti in izobrazba. Močan vpliv ima razumska dejavnost v celotnem življenju, še […]

  Continue Reading...
  Comments Off on Miselne sposobnosti v starosti
 • Sposobnosti in spretnosti v starosti

  Posted on November 9, 2011 by Svetovalnica Kameleon in Staranje, Starejši.

  Sposobnosti so skupek individualnih lastnosti, ki omogočajo organizmu uspeh pri izvajanju raznih dejavnosti. Spretnosti pa so razne veščine, s katerimi rešujemo praktične naloge, v glavnem psihomotorične. Čeprav spretnosti temeljijo na sposobnostih, so pod močnejšim vplivom učenja in urjenja. S staranjem slabi vidna občutljivost, dostikrat se konča s slepoto. Težave so tudi z zaznavanjem barv. Pomembno […]

  Continue Reading...
  Comments Off on Sposobnosti in spretnosti v starosti
 • Zakaj se ljudje staramo

  Posted on November 9, 2011 by Svetovalnica Kameleon in Staranje, Starejši.

  Bioloških teorij staranja je menda čez sto. Ena najbolj znanih bioloških teorij staranja je teorija nošnje in trganja, ki primerja telo z obleko, ki se z nošnjo trga. Staranje je torej neizogibno in sorazmerno dolžini življenja. Toda teorija ima pomanjkljivosti – ne more razložiti razlik med posamezniki s podobnimi izkušnjami in nekateri pojavi ji nasprotujejo, […]

  Continue Reading...
  Comments Off on Zakaj se ljudje staramo
 • Opredelitev obdobja starosti

  Posted on November 9, 2011 by Svetovalnica Kameleon in Staranje, Starejši.

  Starost označuje obdobje življenja, ki se začenja približno med šestdesetim in petinšestdesetim letom starosti. Delitev na starostna obdobja ni enotna. Tako je npr. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) predlagala delitev na starejše ljudi v starostnem obdobju od petinšestdeset do petinsedemdeset let, stare osebe v obdobju od šestinsedemdeset do devetdeset let in na zelo stare osebe, kadar […]

  Continue Reading...
  Comments Off on Opredelitev obdobja starosti