Category Archives: Starejši

Tudi za naše življenjsko izkušene člane skupnosti, se najde kakšen nov košček modrosti.
– Zdravje, Staranje, Prosti čas, Družina, Partnersko življenje, Osamljenost…

 • Osebnostne spremembe v starosti

  Posted on November 9, 2011 by Svetovalnica Kameleon in Osebnostna rast, Starejši.

  S staranjem se spreminjajo tudi čustva, motivacija in celotna osebnost. njihova sprememba je pogosto celo vzrok upadanja ali navideznega upadanja razumskih funkcij, kar je opazno pri depresiji, ko bolnika ne zanima noben dražljaj. Starejši ljudje imajo veliko stresnih dogodkov (npr. odhod zadnjega otroka, smrt partnerja, selitev v dom), hkrati pa se stresu težje prilagodijo. Posledica […]

  Continue Reading...
  Comments Off on Osebnostne spremembe v starosti
 • Stresi v obdobju starosti

  Posted on November 9, 2011 by Svetovalnica Kameleon in Starejši, Zdravje.

  Prehod v tretje življenjsko obdobje prinaša številne boleče izkušnje. Človeka čakajo travmatični življenjski dogodki, kot so odhod zadnjega otroka iz družine, upokojitev, starostne bolezni ter prej ali slej smrt enega izmed zakoncev. Pridružijo se še finančne težave, spremembe bivališča, osamljenost. Nekateri starostniki odidejo v domove za ostarele, kjer so življenjske razmere povsem drugačne in se […]

  Continue Reading...
  Comments Off on Stresi v obdobju starosti
 • Medosebni odnosi v starosti

  Posted on November 9, 2011 by Svetovalnica Kameleon in Osamljenost, Partnerstvo in družina, Starejši.

  Med najpomembnejše značilnosti socialnih odnosov različni avtorji uvrščajo obseg socialne mreže, socialno oporo in posameznikovo oceno opore, to je njegovo zadovoljstvo z oporo, ki jo prejema in daje. V starosti je marsikdo še dovolj zdrav za kakovostno, ustvarjalno ter samostojno življenje. Na posameznikovo vpetost v socialno okolje močno vpliva njegova samopodoba. Starejšim ljudem se praviloma […]

  Continue Reading...
  Comments Off on Medosebni odnosi v starosti
 • Zakaj se ljudje staramo

  Posted on November 9, 2011 by Svetovalnica Kameleon in Staranje, Starejši.

  Bioloških teorij staranja je menda čez sto. Ena najbolj znanih bioloških teorij staranja je teorija nošnje in trganja, ki primerja telo z obleko, ki se z nošnjo trga. Staranje je torej neizogibno in sorazmerno dolžini življenja. Toda teorija ima pomanjkljivosti – ne more razložiti razlik med posamezniki s podobnimi izkušnjami in nekateri pojavi ji nasprotujejo, […]

  Continue Reading...
  Comments Off on Zakaj se ljudje staramo
 • Opredelitev obdobja starosti

  Posted on November 9, 2011 by Svetovalnica Kameleon in Staranje, Starejši.

  Starost označuje obdobje življenja, ki se začenja približno med šestdesetim in petinšestdesetim letom starosti. Delitev na starostna obdobja ni enotna. Tako je npr. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) predlagala delitev na starejše ljudi v starostnem obdobju od petinšestdeset do petinsedemdeset let, stare osebe v obdobju od šestinsedemdeset do devetdeset let in na zelo stare osebe, kadar […]

  Continue Reading...
  Comments Off on Opredelitev obdobja starosti