Category Archives: Osamljenost

  • Medosebni odnosi v starosti

    Posted on November 9, 2011 by Svetovalnica Kameleon in Osamljenost, Partnerstvo in družina, Starejši.

    Med najpomembnejše značilnosti socialnih odnosov različni avtorji uvrščajo obseg socialne mreže, socialno oporo in posameznikovo oceno opore, to je njegovo zadovoljstvo z oporo, ki jo prejema in daje. V starosti je marsikdo še dovolj zdrav za kakovostno, ustvarjalno ter samostojno življenje. Na posameznikovo vpetost v socialno okolje močno vpliva njegova samopodoba. Starejšim ljudem se praviloma […]

    Continue Reading...
    Comments Off on Medosebni odnosi v starosti